Coöperatie Het Colofon

Het Colofon in Arnhem behouden als coöperatie zonder winstoogmerk.
minimaal 250 mede-eigenaren gezocht à €1.000 (maximaal: 500)
Interesse: walter@hetcolofon.nl of 06-51503357.

Start campagne maandag 30 maart. Deadline 30 april.

Stand d.d. 3-4-2020 21:00 uur 110 intenties (waarvan 12 nog onder voorbehoud)

Missie: ideële coöperatie voor boeken, kunst & cultuur gebaseerd op drie pijlers: compassie, kunst en economie.
Een schuilplaats voor kunst & cultuur, een creatieve werkplaats en podium.

Net als de landelijke aanpak: eerst het idee, later de uitvoering (deze is al in volle gang!).
Het idee voor een coöperatie lag al op de plank voor Jansen & de Feijter in Velp, maar passen we nu toe op Het Colofon. De winkel in Velp is minder kwetsbaar in een eigen pand, vrij van hypotheek.
Deelnemers worden gemeenschappelijk eigenaar van Coöperatie Het Colofon, boekhandel annex non-profit cultuurpodium.

Nu noteren we mensen die de intentie hebben om voor één (of meer) duizend euro deel te nemen. Zodra alles formeel is geregeld en er voldoende draagvlak is, kan men d.m.v. storting de intentie bevestigen. Het is geen crowdfunding in de traditionele zin. Men neemt geen aandeel of obligatie maar wordt daadwerkelijk mede-eigenaar als lid van de coöperatie. Zodra alles formeel rond is – en we voldoende draagvlak hebben – kunnen mensen zich definitief inschrijven door het storten van het bedrag voor de deelname.

Deelnemers ontvangen dividend, uiteraard zodra de markt weer aantrekt en de coöperatie winst maakt. Ook kan het bestuur, in samenspraak met de leden, besluiten om evt. winsten aan te wenden ter stimulering van de cultuur in Arnhem en omgeving.
Deelnemers worden mede-eigenaar van de coöperatie en hebben daarmee inspraak op het beleid. Daarnaast zullen alle deelnemers voordelen genieten waarover later meer. Men loopt niet meer risico dan de inleg. 
De intekening is strikt persoonlijk - of als bedrijf of instelling - en is voor particulieren niet fiscaal aftrekbaar.
De akte zal onbezoldigd worden opgesteld door notaris Hans den Hartog van Den Hartog Heuff Notarissen uit Arnhem.

STEUNFONDS
Voor mensen waarvoor het bedrag van €1.000 niet haalbaar is, maar die de coöperatie wel willen ondersteunen, bestaat de mogelijkheid om bij te dragen aan een steunfonds. Dit zal dienen als werkkapitaal voor de coöperatie.

Steunfonds Coöperatie Het Colofon
NL78INGB0007560930 t.n.v. Boekhandel Jansen & de Feijter
o.v.v. Steunfonds

Vanzelfsprekend komen we nog met uitgebreide informatie.
Met deze introductie peilen we of er voldoende draagvlak is.

Walter Jansen
06-51503357
walter@hetcolofon.nl

CZW ColofonOntwerp: Mara van der Velden