Coöperatie

Coöperatie Het Colofon UA

Hoe leuk is het om samen met je klanten een boekhandel te runnen? Wat begon uit noodzaak is uitgegroeid tot een stevige juridische en economische constructie. Idealisme en een gezonde dosis zakelijkheid gaan hand in hand.
Onderneming en coöperatie hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid: de zakelijke belangen en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht in de BV, de Coöperatie behartigt de belangen van haar leden en houdt op afstand toezicht op de gang van zaken.

Cooperatie Het Colofon pagina 

Financieel

Op 1 januari 2023 was er door 249 personen in totaal €316.000 ingelegd.
Een aanzienlijk deel van dit geld is besteed aan het verwerven van een meerderheidsbelang van 51% in Het Colofon BV. Een deel van het kapitaal blijft beschikbaar als risicodragend kapitaal bij culturele activiteiten. Zodra Het Colofon BV winst maakt, wordt een deel daarvan uitgekeerd als dividend.

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur wordt gevormd door Frederike Roetering (penningmeester en secretaris), Paul van de Spek (voorzitter) en Richard van Gelder (algemeen bestuurslid, belast met vrijwilligerscoördinatie en activiteiten). De Raad van Toezicht bestaat uit Grietje Frederiks, Martijn Leisink (voorzitter) en mede-eigenaar en directeur Walter Jansen.

 

Hoe het begon

In 2020 werden we allemaal overvallen door het coronavirus. Net als een heleboel andere bedrijven, heeft Het Colofon hier zwaar onder te lijden gehad. Gelukkig had eigenaar Walter Jansen een vooruitziende blik. Hij kwam al in maart 2020 met een plan om de positie van Het Colofon te verstevigen en zocht steun bij zijn klanten door het opzetten van Coöperatie Het Colofon UA. 

 

Waarom? 

De liquiditeit van Het Colofon stond ernstig onder druk toen een deel van de omzet wegviel. De omzet zou na verloop van tijd aantrekken, maar de omzetderving die was opgelopen zou vrijwel niet meer in te halen zijn. Veel kosten liepen door en hoewel de steunmaatregelen van de overheid goed waren, waren ze ook relatief beperkt. Omdat er veel onzekerheden voor de toekomst waren, is het ronduit verstandig om ook financieel een breder draagvlak te hebben. 

 

Het idee 

Hiermee werden in eerste instantie 250 mensen mede-eigenaren gezocht voor Het Colofon. Nieuwe mede-eigenaren leggen iedere minimaal €1.000 in. Daarmee ontstaat er een unieke situatie: de deelnemers lenen geen geld maar worden indirect voor een klein deel eigenaar van een boekhandel. Juridisch ligt het iets ingewikkelder: de deelnemers nemen deel aan een coöperatie en de coöperatie is mede-eigenaar.
Indirect hebben de deelnemers invloed op het beleid, zeker als het gaat om de culturele activiteiten, maar daarnaast genieten zij verschillende voordelen als mede-eigenaar: 
•    Kortingen op aankopen en activiteiten
•    Een jaarlijkse ledenavond
•    Mogelijkheden om eigen bedrijf of activiteiten onder de aandacht te brengen
•    Een uitgebreid netwerk opbouwen 

 


Waarom €1.000?

Men wordt mede-eigenaar van Het Colofon. Daar mag een aanzienlijk bedrag tegenover staan! Het is niet vergelijkbaar met een lening, zoals bij de meeste crowdfundingsacties. 
Daarnaast is ook voor dit bedrag gekozen vanwege de urgentie om snel het beoogde bedrag van €250.000 bij elkaar te krijgen. 

 

Voorwaarden

  • De intekening voor de Coöperatie is strikt persoonlijk en voor particulieren niet fiscaal aftrekbaar. Wel kan men als bedrijf of andere rechtspersoon mede-eigenaar worden. Twee partners kunnen samen een deelneming doen: ‘’en/of.’’ 
  • De ingelegde deelname kan niet méér geld waard worden. Bij deelneming ontvangt men een ledencertificaat met de nominale waarde van €1.000. 
  • De letters UA staat voor uitgesproken aansprakelijkheid. Het financiële risico is gelijk aan de inleg, niet meer en niet minder. De letters UA zullen op alle uitingen terugkomen. 
  • De jaarcijfers van Het Colofon BV worden niet aan iedereen toegestuurd. Wel zal tijdens de ledenvergadering inzage worden gegeven in de exploitatie en balans en een prognose voor de komende tijd worden afgegeven. 
  • De minimum inleg is €1.000. Voor minder kan men niet deelnemen. Wel kan worden deelgenomen in veelvouden van €1.000. 
  • Bij overlijden zal het lidmaatschap beëindigd worden, waarna de nominale waarde uitgekeerd zal worden aan de erven van het voormalig lid. 

 

Vragen

Wie zijn de huidige eigenaren van Het Colofon BV? 
De coöperatie (51%) en de firmanten Anneke de Feijter en Walter Jansen (49%). 

Wat is het rendement? Wordt er over 2022 dividend uitgekeerd?
Dat is nog lastig te zeggen. We hopen minimaal break-even te bereiken maar de onzekerheden voor komend najaar zijn groot.

Is de huidige boekhandel rendabel? 
Ja, de boekhandel is rendabel. De boekhandel gaf in 2019 een netto rendement van ca. 5%. De boekhandel vertoonde afgelopen jaren een constante groei van 5-7% tegenover landelijk een daling van de omzet in de fysieke boekhandel. Beide coronajaren waren verlieslijdend door de verschillende lockdowns waarvan de schade maar gedeeltelijk is gecompenseerd.

Is mijn investering bedoeld om de schulden van de huidige boekhandel in te lossen? 
Nee! Het Colofon is een gezond bedrijf. De coöperatie is mede-eigenaar van de BV en deze heeft een gezonde liquiditeit en geen belastingschulden of uitgestelde betalingen door corona. 

Zijn er alternatieven als ik het bedrag van €1.000 niet kan betalen? 
Nee. Wel kunnen partners samen een deelneming nemen.

1aprilHD

Inschrijven om mede-eigenaar te worden! 

Inschrijven kun je doen door dit formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar onze winkel. Afgeven in de winkel kan ook.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.