Coöperatie Het Colofon UA algemene informatie

Stand 1-8-2022 316 deelnemingen (249 personen). De actie loopt door! 
Maximum aantal deelnemingen 500.

INSCHRIJFFORMULIER

Coöperatie Het Colofon UA
De statuten van de coöperatie zijn 18 mei 2020 getekend: Coöperatie Het Colofon UA (KvK 78098467). Aspirant-deelnemers kunnen hier het deelnameformulier downladen en ingevuld en ondertekend retourneren De bijdrage kan worden gestort op de rekening van de coöperatie NL92INGB0009246926 t.n.v. Coöperatie Het Colofon U.A. 
De juridische structuur van de organisatie is inmiddels verder uitgewerkt: sinds 1 juli 2021 valt de onderneming onder Het Colofon BV (KvK 83602755). De Coöperatie heeft een meerderheidsbelang in deze BV.

Crowdfunding en eigenaarschap: De omzetting naar een coöperatie is geen crowdfunding in de traditionele zin. Men neemt geen aandeel of obligatie maar wordt daadwerkelijk mede-eigenaar als lid van de coöperatie. Deelnemers ontvangen dividend, uiteraard zodra de markt weer aantrekt en de coöperatie winst maakt. Ook kan, in samenspraak met de leden, worden besloten om evt. winsten aan te wenden ter stimulering van de cultuur in Arnhem en omgeving. Deelnemers worden mede-eigenaar van de coöperatie en hebben daarmee indirect inspraak op het beleid. Daarnaast zullen alle deelnemers als mede-eigenaar voordelen genieten (korting op aankopen en activiteiten, jaarlijks speciale avond voor de leden, mogelijkheden om eigen bedrijf of activiteiten onder de aandacht te brengen, uitgebreid netwerk). De intekening is strikt persoonlijk en is voor particulieren niet fiscaal aftrekbaar. Wel kan men als bedrijf of andere rechtspersoon mede-eigenaar worden. Twee partners kunnen samen een deelneming doen “en/of”.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit Frederieke Roetering (Bedrijfseconoom), Richard van Gelder (MT-lid assurantiekantoor) en Paul van de Spek (Arbeids- en Organisatiepsycholoog en Eigenaar Invent Personeel en Organisatie)

Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht bestaat uit Grietje Fredriks (fiscaal jurist), Martijn Leisink (wiskunde-docent, oud-wethouder van de gemeente Arnhem en oud-Statenlid) en Walter Jansen (directeur Het Colofon BV).

FAQ | De meest gestelde vragen:

Waarom is deze actie nodig? Vanwege de liquiditeit die ernstig onder druk staat nu de omzet voor een deel is weggevallen. Gelukkig trekt de omzet de wel weer aan maar de omzetderving die we hebben opgelopen in maart en april is vrijwel zeker niet meer in te lopen. Veel kosten lopen door en de steunmaatregelen van de overheid zijn goed maar relatief beperkt. Verder zijn er veel onzekerheden naar de toekomst en is het vetsandig om ook financieel een breder draagvlak te hebben.

Wat betekenen de letters UA Dit staat voor uitgesloten aansprakelijkheid.

Welk risico loop ik? Het risico is gelijk aan de inleg. Niet meer en niet minder. We richten een coöperatie op met uitgesloten aansprakelijkheid. De letters UA zullen in al onze uitingen terugkomen.

Waarom loopt de actie door, ook nu het aantal van 250 deelnemingen is gehaald? We verwachten dat het bijzonder lastig zal zijn om werkkapitaal aan te trekken uit de markt. De banken lijken weinig bereid om dit te verstrekken. Het lijkt ons dan ook beter voor de coöperatie als we over eigen werkkapitaal beschikken. De verwachting is dat we straks minder op krediet geleverd zullen krijgen en dat leveranciers vaker vooruit betaald willen krijgen of direct na levering.ER is zodoende meer werkkapitaal nodig om goederen in te kunnen blijven kopen.

Wat is het rendement? Het rendement is nu moeilijk te voorspellen. Op dit moment is de boekverkoop weer redelijk aangetrokken en de vooruitzichten voor de komende maanden zijn gunstig. Aan de andere kant moeten we voor komend najaar rekening houden met veel onzekerheden. Het is aan het bestuur om in samenspraak met de leden te bepalen of dividend zal worden uitgekeerd. Mogelijk besluit het toekomstige bestuur, in samenspraak met de leden, om rendement aan te wenden voor het stimuleren van de cultuur in Arnhem en omgeving.

Wie zijn de huidige eigenaren? Dat zijn de firmanten Anneke de Feijter en Walter Jansen. Zij hebben een royaal onderpand in de vorm van een eigen pand in Velp (vrij van hypotheek) en goederen en inventaris. Zij zullen de goederen en inventaris in Arnhem inbrengen in de coöperatie. Persoonlijk hebben zij geen gewin bij deze transactie maar boeken vanwege de omstandigheden juist aanzienlijk af op de bezittingen. De firmanten zullen via een achtergestelde lening zaken inbrengen die de coöperatie niet direct kan overnemen.

Is mijn investering bedoeld om de schulden van de huidige boekhandel in te lossen? Nee! Het Colofon is een gezond bedrijf. Wel moeten er nog flink wat boeken worden afgerekend die al eerder zijn geleverd. De boekhandel werkt traditioneel met betaling achteraf en dat is in de huidige situatie een probleem. Daarnaast lopen veel kosten door die niet worden vergoed. Ook de lopende crowdfunding zal moeten worden afgekocht.

Is de huidige boekhandel rendabel? Ja, de boekhandel is rendabel. Verlieslatend waren de recent opgezette horeca-afdeling en de afdeling klassieke muziek. Beide afdeling zijn nog voor de corona-crisis aangepast waardoor onder normale omstandigheden deze afdelingen niet langer verliesgevend zouden zijn geweest. De boekhandel gaf in 2019 een netto rendement van ca. 5%. De boekhandel vertoonde afgelopen jaren een constante groei van 5-7% tegenover landelijk een daling van de omzet in de fysieke boekhandel.

Kan ik de jaarcijfers inzien? De jaarcijfers worden niet  ter beschikking gesteld. Wel zal tijdens de ledenverdadering inzage worden gegeven in de exploitatie en een prognose worden afgegeven.

Kan ik voor een kleiner bedrag deelnemen? Nee, minimum inleg is €1.000 (meer mag ook in veelvouden van €1.000)

Waarom is gekozen voor het hoge bedrag van €1.000? Dat is deels gedaan vanwege de urgentie om snel het beoogde bedrag €250.000 bij elkaar te krijgen. Daarnaast wordt men mede-eigenaar en is het niet een lening, zoals bij de meeste crowdfundings. Wij meenden dat daar een serieuze investering tegenover mocht staan.

Zijn er alternatieven als ik het bedrag van €1.000 niet kan betalen? Ja, men kan storten in het steunfonds (zie onder aan deze tekst). Daarnaast kan men, zodra de coöperatie is gerealiseerd, een tegoed storten in de winkel of per bank, waarmee boeken en cd’s kunnen worden gekocht. Daarmee verschaft men de coöperatie werkkapitaal en als het snel wordt opgemaakt natuurlijk ook omzet. Beiden zijn welkom.

Kan ik reeds geld storten? Nee, je krijgt bericht van ons zodra je je hebt aangemeld.

Zijn de deelnemingen verhandelbaar of kan ik mijn deelneming in de toekomst beëindigen? Wij zullen dit de eerste twee jaar uitsluiten maar na verloop van tijd kan men het lidmaatschap overdragen of beëindigen.

Kan mijn ingelegde deelname à €1.000 meer waard worden? Nee. Het ledencertificaat heeft een nominale waarde van €1.000.

Ik doe mee met de lopende crowdfunding en wil mijn obligaties omzetten in een deelneming in de coöperatie. Is dat mogelijk? Ja, dat kan mits het bedrag van €1.000 wordt gehaald, mogelijk met bijstorting. 

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden? Dan beëindigt het lidmaatschap en zal de nominale waarde worden uitgekeerd aan de erven.

INSCHRIJFFORMULIER