UITGESTELD Lezingenreeks Wittgensteins Minnares

Lezing
Wittgensteins-minnares-1
Datum: 16 februari 20:00

In de jaren ’80 verscheen Wittgenstein’s Mistress van David Markson. Het boek bereikte destijds een cultstatus, maar werd nooit naar het Nederlands vertaald. Tot twee jaar geleden.

De roman vertelt het verhaal over Kate, die beweert dat ze de laatste mens op aarde is. Mensen, dieren en levende wezens lijken verdwenen, voor de rest is alles gebleven zoals we het kennen uit de jaren ’80. Waar woon je dan, wat eet je, hoe breng je je tijd door?
Kate woont in verlaten musea en klampt zich vast aan haar passie voor beeldende kunst. Over haar verleden is wel iets bekend, maar niet veel, en wát ze erover vertelt blijkt niet altijd even betrouwbaar. Ze wantrouwt de taal (vandaar de verwijzing naar de taalfilosoof Wittgenstein), een gegeven dat David Markson weet uit te drukken in hypnotiserend proza.
Wittgensteins Minnares is een boek waarover veel te zeggen is: in literair opzicht, maar ook in filosofische en kunsthistorische zin. Drie sprekers, die elk op een van deze gebieden expert is, komen vertellen waarom deze roman zo de moeite waard is en pellen de vele lagen ervan af.


Op woensdag 15 december 2021 ontvangen we Mathijs Sanders, hoogleraar moderne letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder verzorgde hij bij Jansen & de Feijter in Velp al een drieluik over vergeten klassiekers (Charles-Ferdinand Ramuz, Vicki Baum en James Baldwin). In de collegezaal en bij andere lezingen mag hij graag aandacht besteden aan vergeten en obscure schrijvers. Hij zal bij deze eerste lezing de roman historisch inkaderen en over de bijzondere verteltrant uitweiden.


Op woensdag 26 januari is Joop van Velzen te gast, kenner op het gebied van de muziekgeschiedenis. Hij heeft een veelheid aan kortere en langere cursussen verzorgd over allerlei thema’s binnen de muziek, onder andere in Velp: Griekse en Romeinse muziekcultuur, Barok, Romantiek tot aan de moderne klassieke muziek van de 19e en 20e eeuw. Zijn lezing gaat dieper in op de muzikale en kunsthistorische aspecten van Wittgensteins Minnares©Picasa


We sluiten af met Erik Bindervoet op woensdag 16 februari. Erik Bindervoet vertaalde samen met Robbert-Jan Henkes vele grote namen uit de Engelstalige literatuur, o.a. Shakespeare, James Joyce en bijna alle liedjes van The Beatles en Bob Dylan. Ook vertaalden zij samen Wittgensteins Minnares. Erik Bindervoet is goed thuis in de moderne filosofie en schreef o.a. het boek Aldus sprak Nietzsches zuster, waarin een beeld geschetst wordt van Nietzsche door de ogen van zijn zus Elisabeth. Een werk over Ludwig Wittgenstein is in voorbereiding en zal medio mei 2022 verschijnen. ©Tiana Fischer

FotosWittgenstein

De drie avonden vinden plaats in Boekhandel Het Colofon en zullen duren van 20.00-22.15 uur. Voor de drie lezingen samen betaalt u €45 euro, voor een losse avond €20. Wanneer u bij alle drie de lezingen aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan ook voor alle drie de lezingen apart aanmelden via de afzonderlijke evenementen?

Deze lezingenreeks vindt plaats in het kader van de door het Nederlands Letterenfonds gesubsidieerde Schwob-reeks. Nederlandse uitgevers worden hierbij gestimuleerd om vergeten klassiekers uit de wereldliteratuur opnieuw te laten vertalen en onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse lezerspubliek. Inmiddels zijn er meer dan 100 titels verschenen dankzij deze subsidiëring. Voor meer informatie en een actueel titeloverzicht: www.schwob.nl

 

Beschikbare stoelen
30
Aantal beschikbare stoelen
30

 

Alle datums


  • 16 februari 20:00
  • 26 januari 20:00
  • 15 december 20:00